21 Decembra, 2017

Početkom 2016. godine, Općine Žepče je pored 17 drugih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  uključena u Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG koga implementira UNDP a financira Vlada Švicarske. U toku 2017. godine se aktivno radilo na poboljšanju ključnih indikatora na polju dobre uprave a koji se odnose na oblasti: upravljanje razvojem, odgovornosti i participativno donošenje odluka, upravljanje vodama te ekonomskog upravljanja. U tom procesu a uz podršku MEG koordinatora i konzultanata te uz aktivan angažman djelatnika Općine, Razvojne agencije Žepče te općinskih vijećnika, Općina Žepče je ostvarila napredak koji će rezultirati mogućnošću povlačenja sredstava koja će biti namijenjena realizaciji prioritetnih projekata iz razvojne strategije.

Dodjela sredstva se vrši na osnovu utvrđene grant metodologije koja se bazira na postignutom % progresa na osnovu koga se dodjeljuje iznos granta. Ostvarenjem preko 60% progresa, Općina Žepče bi imala na raspolaganju iznos od 136.000 CHF.

Krajem mjeseca oktobra 2017. godine je, u skladu sa grant metodologijom MEG projekta, izvršena polugodišnja procjena stanja ključnih indikatora kroz koje pratimo progres rada jedinica lokalne samouprave u odnosu na polazne ocjene utvrđene na osnovu stanja iz 2016. godine i planiranih ciljeva danih u svakom indikatoru pojedinačno.  Prema rezultatima polugodišnje procjene, Općina Žepče je ostvarila progres od 31% sa projekcijom mogućeg progresa za januar 2018. i do 76%.

Finalni monitoring planiran je za ožujak/mart 2018. godine kada se očekuje ostvarenje napretka preko 60% kao uvjet za maksimalan iznos granta.

GM-matrica Zepce

Graficki prikaz za sve JLS u SI klasteru

MEG, Vijesti , ,