Održana sjednica Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije

3 Decembra, 2021

Nakon održane Izborne skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, u Sarajevu je 02.12.2021. konstituirana Komisija za međunarodne veze, suradnju i europske integracije.

Za predsjednika Komisije je izabran Marijan Oršolić, načelnik Općine Orašje, a za zamjenika predsjednika Haris Sijarić iz Općine Centar. Ostali članovi Komisije su: Branka Janko (RAŽ-Općina Žepče), Srećko Mikulić (Općina Grude), Armin Čavrk (Grad Goražde), Suad Rošić (Grad Cazin), Zijo Nurkić (Grad Srebrenik), Faris Hafizadić (Općina Travnik), Smiljan Vidić (Grad Čapljina) i Zdravka Jović (Općina Drvar).

U okviru radnog dijela, članovima Komisije je predstavljena Strategija razvoja Saveza za period 2015-2022. godine, odnosno dio Strategije koji se odnosi na međunarodnu suradnju i europske integracije.

Na sjednici su prezentirani projekti koje Savez implementira u suradnji sa međunarodnim organizacijama, a također su razmatrane i mogućnosti osnivanja revolving fonda kao financijskog mehanizma za podršku JLS pri apliciranju na EU fondove.

Vijesti ,