Održana mentorska edukacija u sklopu projekta LINK 4 Cooperation

14 Novembra, 2023

U Trebinju je održana trodnevna mentorska edukacija za predstavnike 12 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine među kojima je i općina Žepče. Tehnički koordinator je Razvojna agencija Žepče. Treningu je nazočila  direktorica Branka Janko.

Govorilo se o temama  unapređenja lokalne demokratije sa posebnim fokusom na uključivanje mladih i žena, razvoj ideja za realizaciju kroz EU projekte, razumijevanje nacionalnih politika i njihov utjecaj na lokalnu razinu.

Ovaj „coaching“ modul ima za cilj predstavljanje participativnih rješenja za probleme općina/gradova kao što su: Povećanje ideja i rješenja za procese ekonomske izgradnje – uključujući žene i mlade; Zajednička rješenja za izazove u okolišu (gospodarenje otpadom, postrojenja za otpad, recikliranje i cirkularna ekonomija); Podizanje svijesti građana o pitanjima okoliša i povećanje njihove odgovornosti; Rješenja za kritične kvartove s pitanjima sigurnosti i teškim integracijama različitih zajednica; Podrška socijalnoj integraciji i uključivanju više ranjivih skupina/grupa osoba (nezaposleni starosti od 18 do 30 godina, osobe s invaliditetom itd.).

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta LINK 4 Cooperation, koji je podržan od strane Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Vijesti , ,