Održana I stakeholder radionica u okviru CreativeWear Plus projekta

2 Decembra, 2021

MED_CreativeWear_Plus-1024x213 Održana I stakeholder radionica u okviru CreativeWear Plus projekta

U ponedjeljak, 29.11.2021. godine održana je I stakeholder radionica u okviru CreativeWear Plus projekta, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem programa Interreg Mediteran. Ovaj program usmjeren je na transnacionalnu suradnju u mediteranskoj reviji kroz promociju održivog razvoja a sa posebnim fokusom na zaštitu prirodnih i kulturnih resursa te jačanje inovacija. Razvojna agencija Žepče ima čast da bude jedan od rijetkih implementatora aktivnosti financiranih iz programa Interreg Mediteran, na nivou Bosne i Hercegovine.

CreativeWear Plus projekt je nastavak projekta CreativeWear, proveden u periodu 2016. – 2019. godine i povezuje tri originalna partnera iz Italije i Grčke s tri nova huba osnovana u Portugalu, Francuskoj i Bosni I Hercegovini kako bi dalje integrirali CreativeWear mrežu usmjeravajući kreativnost prema novim izazovima cirkularne ekonomije i održivosti u sektoru tekstila i odjeće, uključujući područja kao što su bio – tekstil, reciklirane odjeće i reinterpretacija kulturnih tradicija i slično.

Radionici su prisustvovale tekstilne kompanije, obrti, modni dizajneri i tekstilni inženjeri kao i osobe koje se bave kreativnim radom.

Prisutni su imali priliku čuti iskustva socijalne zadruge Humana Nova iz Čakovca, kao vodeći hrvatski primjer društvenog poduzeća za radnu integraciju i ponovnu uporabu tekstila, prepoznat i u široj regiji.  Također, prisutnima su se predstavila i ETRI poslovna zajednica iz Ljubljane su implementirali i projekt CreativeWear u prvoj fazi.

Radionica je potakla raspravu na temu RAŽ tekstilnog HUB-a koji je u fazi razvoja i identificiranja pravaca djelovanja. Prema povratnim informacijama kompanija, HUB je mehanizam koji može ponuditi kreativna rješenja za održivi razvoj tekstilnog sektora, jače unutar sektorsko povezivanje te angažiranje raspoloživog intelektualnog kapitala u implementaciju postindustrijskog otpada u nove proizvode.

CretiveWear Plus projekt pomoći će jačanju koncepta  kružne ekonomije u tekstilnoj industriji u Bosni i Hercegovini a u tom procesu će projektni partneri iz ARCA konzorcija iz Italije pomoći prenoseći svoja iskustva iz ranijeg projekta.

U narednom periodu, modni dizajneri okupljeni oko RAŽ HUB-a, raditi će na istraživanju postindustrijskog otpada u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo a raditi će i na izradi novih proizvoda na bazi postindustrijskog otpada.

Više o projektu na: https://creativewear.interreg-med.eu/

Vijesti , ,