1 Juna, 2018

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG, u Tuzli je 30. svibnja/maja održan sastanak Mreže stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj.

Tijekom sastanka, kojem su nazočili predstavnici više općina i gradova iz Bosne i Hercegovine, uz diskusiju i prijedloge, prezentiran je i usvojen prijedlog godišnjeg Radnog plana.

Sudionicima sastanka predstavljena su pozitivna iskustva Grada Tuzla, stečena realizacijom programa Mjera aktivne politike zapošljavanja i Financiranja deficitarnih zanimanja. Članovi delegacije Općine Sanski Most predstavili su svoja iskustva stečena kroz suradnju sa dijasporom, u projektima stručne dokvalifikacije i zapošljavanja.

Mreža stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj je dobrovoljna asocijacija otvorena za sve općine i gradove u BiH, kojoj svaka jedinica lokalne samouprave pristupa slobodnom voljom i delegiranjem svojih predstavnika. Mrežu stručnjaka trenutno čine delegirani predstavnici općina i gradova, a cilj je da se do sredine 2020. godine u rad ove Mreže uključi najmanje 50% jedinica lokalne samouprave iz cijele BiH. Članica Mreže stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj, ispred općine Žepče je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Očekuje se da svi nivoi vlasti prepoznaju ovu platformu kao vrijednog i nezaobilaznog sagovornika u svim pitanjima vezanim za lokalni ekonomski razvoj.

Osnivanje Mreže inicirano je kroz Projekt općinskog i okolišnog upravljanja (MEG), kojeg financira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. MEG podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova, i poboljšava uvjete života za najmanje 700.000 građana.

MEG, Vijesti , ,