Održan info dan za poduzetnike

31 Marta, 2021

Dana 31.03.2021 godine, kombinacijom sastanka uživo u Centru poslovnih kompetencija Razvojne agencije Žepče i on line putem ZOOM platforme, održan je Info dan za poduzetnike o Javnom pozivu FMRPO za jačanje konkurentnosti MSP sektora.

Putem prezentacije i predstavljanjem obrazaca za prijavu na Javni poziv potencijalni prijavitelji su upoznati sa uvjetima i kriterijima za prijavu na Javni poziv. Fokus je dat na pripremu potrebne dokumentacije i izradu projektne aplikacije.

Javni poziv FMRPO otvoren je do 20.04.2021., a svi zainteresirani poduzetnici mogu se obratiti menadžmentu Razvojne agencije Žepče, na e-mail: razepce@gmail.com ili na telefon 032 880 273,  za potrebnu podršku izrade projektnog prijedloga i aplikacije za ovaj Javni poziv.

Više informacija o Javnom pozivu kao i obrasce za pripremu projekta, možete pronaći na liku ispod.

Javni poziv FMRPO

Vijesti ,