Održan info dan u vezi javnog poziva EU4BUSINESS RECOVERY

24 Novembra, 2021

Razvojna agencija Žepče, održala je info dan u vezi EU4BusinessRecovery projekta u svrhu informiranja i  davanja dodatnih informacija i instrukcija za dostavljanje projektnih prijedloga na Poziv za mala i srednja preduzeća koja posluju u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće.

Info dan je održan u srijedu, 23.11.2021. godine u Sali OV Žepče a istom su prisustvovale zainteresirane kompanije iz tekstilnog sektora.

Uz prezentaciju poziva i uvjeta za prijavu, kompanijama je predstavljen i aplikacioni paket te preporuke za pravilno popunjavanje i prezentiranje projektne ideje.

Javni poziv je otvoren do 17.12.2021. godine a dodatne informacije se mogu pronaći na web stranici projekta.

Razvojna agencija Žepče je na raspolaganju u vezi sa tehničkom pomoći kompanijama pri apliciranju nas ovaj javni poziv a za istu se mogu obratiti putem e maila razepce@gmail.com i putem telefona 032 880 273.

Vijesti ,