Obuke za nove vještine nezaposlenih osoba

8 Oktobra, 2020

Razvojna agencija Žepče,  uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje,  provodi projekt „Stekni kompetencije i zaposli se“. Projekt se odnosi na pružanje usluga obuke za ukupno 30 nezaposlenih osoba iz kategorija: mladi od 18 do 35 godina, žene svih dobnih skupina i osoba sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića. Svrha projekta jeste da se nezaposlenim osobama omogući da steknu dodatna znanja i vještine koje će im omogućiti brže zapošljavanje na tržištu rada.

U sklopu projekta provesti će se četiri modula obuka i to obuka ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel),  obuka iz MS EXCEL-napredni nivo: Tehnike rada sa analitičkim alatima, obuka Digitalni marketing (Google ads, oglašavanje na društvenim mrežama), i obuka iz osnove grafičkog i web dizajna.

Zainteresirane nezaposlene osobe s područja općina Žepče, Maglaja i Zavidovića i grada Zenice  iz ciljanih kategorija bile su u mogućnosti prijaviti se na javni poziv Razvojne agencije Žepče. Nakon završetka javnog natječaja po unaprijed definiranim kriterijima, a obzirom na veliku zainteresiranost nezaposlenih osoba odabrana su ukupno 32 polaznika. Realizacija obuka je planirana kao kombinacija on line obuke i klasičnih obuka u učionici. Po završetku svake obuke polaznici koji polože završni ispit dobit će certifikat o stečenom znanju. Dobiveni certifikati su međunarodno priznati i prihvatljivi su prilikom tražnje zaposlenja u BiH ali i izvan nje.

Prve obuke iz MS EXCEL-napredni nivo: Tehnike rada sa analitičkim alatima započele su već 30.09.2020 u Centru poslovnih kompetencija Žepče u Bistrici koji je odjel Razvojne agencije Žepče, dok je realizacija ostalih obuka započela u utorak 06.10.2020. Planirano je da se sva 4 modula obuke provedu do 30.11.2020.

Razvojna agencija Žepče će u okviru Centra poslovnih kompetencija nastaviti sa organiziranjem obuka koje su kreirane u skladu sa potrebama poslodavaca kao i sa praćenjem promjena na tržištu rada kako bi poslodavci dobili kvalitetne radnike a nezaposlene osobe priliku da rade.

Vijesti , ,