Baza NVO

R.BR NAZIV ORGANIZACIJE ADRESA KONTAKT OSOBA TELEFON/ MOB EMAIL
KULTURNO – UMJETNIČKA DRUŠTVA
1 GROMOVNIK – HKUD NOVI ŠEHER Marinko Kelavić 032-880-462
063-352-227
2 NAŠI KORIJENI -HKUD Bistrica bb Bosiljko Zrno 061-769-597
063-386-326
3 OGNJIŠTE -HKUD Lug – Brankovići bb Mara Filipović,
Tanja Slišković
063-803-803
063-460-018
4 NAŠA BAŠTINA – HKUD Globarica bb Zoran Jozinović 063-818-278 zoran.jozinovic@tel.net.ba
5 SLOVO O ŽEPČU – KUD Ulica Prva bb Zemira Mujčić 061-816-563
6 ILHAMIJA – KUD Željezno Polje, Ravne bb Fatima Grabus 061-162-535
7 OSOVA -HKUD Lupoglav bb Branko Tadić 063-393-645 tadic.ba@gmail.com
8 KUD “DIVAN” BEGOV HAN Begov Han bb Ademir Kadić 062-705-252  
9 MLADOST OZIMICE – KUD Ozimica bb Hasan Karso 061-052-276  –
10 NAPREDAK – HKD Sarajevska 1 Nikola Borovac 063-352-142  –
SPORTSKO – REKREATIVNA I EKOLOŠKA UDRUŽENJA
1 EKO-BOSS ŽEPČE Bukovik 3, 72230 Žepče Trogrlić Dragan 061-461-517 dragan.trogrlic@tel.net.ba ikb162@in–tel.net
2 EKOLOGIJA I TURIZAM ŽELJEZNO POLJE UG Željezno Polje, Ravne bb Kenan Sinanović 061-471-631 ekoturzeljeznopolje@gmail.com
3 PLANINARSKO DRUŠTVO VIS 111 XP brigade bb Mirko Matijević 063-358-338 pdvis.zepce@gmail.com
4 LOVAČKO DRUŠTVO “JELEČ” 111 XP brigade bb Ivica Širić 063-376-380  –
5 LOVAČKO DRUŠTVO “ORLOVIK” Rade Kondić bb Husnija Prentić 061-260-391  –
6 SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE Općina Žepče Darko Andrijević 063-333-299 dandrije2@gmail.com
7 UDRUŽENJE SPORTSKO-REKREATIVNO-EKOLOŠKO DRUŠTVO “VRBAK” GLOBARICA Globarica bb Ivica Jozinović 063-136-066 sredvrbak@net.hr
8 BRDSKO BICIKLISTIČKI KLUB “PEDALA” Ulica Prva bb Miroslav Ilić 063-701-581 miroslav77i@yahoo.com
9 SPORTSKO-RIBOLOVNO DRUŠTVO “BOSNA” Ulica Prva bb Nedžad Hodžić 060-311-79-44 nedzad.preko@hotmail.com
10 KAJAK-KANU KLUB “550” Zagrebačka bb Toni Matijević 061-421-581

063-358-338

kayakcanoe.zepce@gmail.com 
OSTALA UDRUŽENJA
1 KLIK – UDRUGA INFORMATIČARA Bistrica bb Igor Šimić 063 334 422 igor.simic@yahoo.com
2 MERDŽAN – DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE, KULTURE DJECE I MLADIH Željezno Polje, Ravne bb Samir Efendić 061 43 47 01 efendicsamir@gmail.com
3 MOTRIX – UDRUŽENJE GRAĐANA PRIVREDNIKA Zelena pijaca br.13 Badnjar Kasim 032-881-768

061-791-101

061-788-011

motrix@cutuk.net ilijaz.hadzavdic@prograd.ba
4 IZVOR – UDRUŽENJE MLADIH  ŽELJEZNO POLJE” Željezno Polje bb Hadžić Rešid

Efendić Almin

061-616-202

061-453-056

resid.hadzic@gmail.com
5 UDRUŽENJE PENZIONERA/ UMIROVLJENIKA ŽEPČE Anke Topić bb Vlado Marković 032-880- 096 ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom  –
6 UZOR – UDRUGA ZA RAZVOJ ŽEPČE Ulica Prva bb Dragan Janko 063-358-476 uzorzepce@gmail.com
7 ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “ŽEPČE” Zelena pijaca br.13 Žepče Edin Karahodžić 061-788-011 edin0509@yahoo.com
8 UDRUŽENJE MLADIH “ŽEPAČKA RAJA – ŽAR” ŽEPČE Ulica Prva bb Delić Alvedin 061-416-266 udruzenjemladizepce@gmail.com
9 UDRUŽENJE MLADIH EUREKA Ulica Prva bb Bojan Barbarić 063-132-325 umeureka@hotmail.com
10 UDRUŽENJE SPEKTAR Abdul vehaba Ilhamije bb Bekim Bjedić 061-750-319 seminwilly@yahoo.com     helmedinkulasin@gmail.com
11 UDRUŽENJE ŽENA “SVILEN KONAC” Orlovik 46 Almasa Fejzić

Selma Mehić

061-791-291

063-903-814

fejzicalmasa@gmail.com