Misija IFAD-a u Žepču

15 Novembra, 2023

Dana 8.11.2023.godine predstavnici Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD)  su posjetili Općinu Žepče i Razvojnu agenciju Žepču. Ispred IFAD-a nazočili su Chiara Romano, stručnjak za gender i socijalnu inkluziju, Barbara Jordan, ekspert za ekonomske poslove, Aida Selimić,  službenik za praćenje i monitoring gender komponente i  Fahro Belko, službenik za praćenje i monitoring projekata pri PCU u BIH. Sastanku su ispred Općine Žepče prisustvovali Lucija Dunđer i Marin Buljeta, a ispred RAŽ-a, Marijana Zovko i Nikolina Kosić.

Svrha posjete je bila najava i priprema za provedbu novog projekta IFAD-a pod nazivom „STAZA“, čiji je cilj povećanje kapaciteta za prilagođavanje malih poljoprivrednika i ruralnih domaćinstava na rizike i efekte klimatskih promjena. Projekt ima za cilj da podrži male farmere u razvoju ekosistema otpornog na klimu za poljoprivredu kroz mjere prilagođavanja klimatskim promjenama, poboljšano upravljanje vodama, smanjenje rizika od katastrofa i zaštitu zemljišta.

Općina Žepče i Razvojna agencija Žepče odabrane su za razgovor i posjetu na temelju dosadašnjih uspješnih rezultata rada sa  PCU jedinicom za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji se provode uz financijsku podršku IFAD-a.

Budući da je u novom projektu fokus na gender komponenti i izazovima žena u poljoprivredi održana je fokus grupa sa predstavnicama poljoprivrednog sektora. U fokus grupi su sudjelovale predstavnice  OPG „Slišković“,  PD „ERNA“, PD „Plastenici Samardžija“ i SVZ „VITIS“, koje su govorile o poteškoćama i potrebnim ulaganjima u poljoprivredi koja bi doprinijela smanjenju negativnog utjecaja klimatskih promjena.

Ovom prilikom predstavnici IFAD-a su posjetili Centar poslovnih kompetencija RAŽ-a  i Demonstrativno edukativno polje u Bistrici koje je osnova za rad novouspostavljenog Poljoprivrednog savjetodavnog servisa (PSS-a) i pružanje savjetodavnih usluga u poljoprivredi.  Upoznali su se sa radom novootvorene enološke laboratorije koja je počela s radom početkom 11. mjeseca, a u svrhu pružanja osnovnih analiza mošta i vina za žepačke vinogradare.

Još jedna od lokacija koju su posjetili je vodna crpna stanica u Radovlju gdje su predstavljene mogućnosti korištenja navodnjavanja žepačkih polja. Posljednja posjeta je bila poduzeću Dinex doo u Begovom Hanu koji je jedan od vodećih otkupljivača jagodičastog voća u ZDK.

Općina Žepče i Razvojna agencija Žepče imaju dobru suradnju s Uredom za koordinaciju projekata i IFAD-om od 2014. godine. Neki od vrlo značajnih projekata koji su do sada realizirani su “Pristup tržištu malih farmera” i projekt “Poboljšanje životnih uvjeta na selu (RLDP) kroz koje su podržane zadruge i udruženja i njihovih kooperanti kroz nabavku statUp paketa za podizanje nasada, nabavku mehanizacije i opreme i organizaciju obuka za poljoprivrednike. Od infrastrukturnih projekata bitno je spomenuti projekt “Izgradnja gradske tržnice Žepče” i projekte  izgradnje i sanacije lokalnih puteva u MZ Radunice,  Mjestova Ravan i Orahovica-Tubaci. Uskoro se očekuje početak implementacije još jednog infrastrukturnog projekata “Unapređenje pristupne infrastrukture za male poljoprivredne proizvođače na lokalitetu Begov Han i Gradska tržnica Žepče”.

Vijesti , ,