Međunarodni sajam poljoprivrede, sjemena, rasadnog materijala i mliječne industrije (Turska)

23 Septembra, 2014

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u periodu od 14. do 18. 10 2014. godine u Bursi, održati „BurTARIM – 12. međunarodni sajam poljoprivrede, sjemena, rasadnog materijala i mliječne industrije“ i „7. međunarodni sajam stočarstva i prateće opreme“.

U okviru spomenutog sajma u periodu od 12. do 15. 10. 2014. godine će se održati „Bayer Mission Program“ tokom kog će se održati brifing za privrednike, bilateralni razgovori, obilazak sajma i posjete proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) gore spomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja s doručkom. Učesnici Programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski), te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirane bh. kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu do 30. 09. 2014. godine na broj faksa: 033/ 208-562, ili putem emaila:  saraybosna@ekonomi.gov.tr , nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore spomenutom Programu.

Program
Aplikacioni formular

Kalendar sajmova, Vijesti sa sajmova