MAPIRANJE DIJASPORE

6 Avgusta, 2019

Općina Žepče je jedan od partnera na projektu “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je zajednički projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP  BiH i IOM BiH.

U okviru implementacije projekta „Rast zaJEDNO s dijasporom“ u općini Žepče provodi se aktivnost mapiranja žepačke dijaspore u cilju ažuriranje Baza podataka žepačke dijaspore koja sadržava podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su rođene ili vode porijeklo iz općine Žepče a nastanjenje su van njenih granica.

Baza podataka se izrađuje u svrhu olakšavanja i poticanja gospodarske, kulturne i sportske suradnje između pojedinaca, kolektiva, poduzeća iz općine Žepče sa predstavnicima žepačke dijaspore, razmjene i širenja informacija, promocije ulaganja u općinu Žepče, kao i promocije poslovnih ljudi iz iseljeništva/dijaspore.

Podaci za Bazu podataka žepačke dijaspore se dostavljaju isključivo na dragovoljnoj osnovi. Podaci su povjerljivi, neće se distribuirati i koristit će se samo za potrebe projekta i Općine i to isključivo po pitanju potencijalne suradnje sa dijasporom.

Popunu upitnika možete izvršiti elektronski. Sve dodatne informacije dostupne su na telefon 00 387 (0) 32 880 273 u Razvojnoj agenciji Žepče – RAŽ.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji.

UPITNIK ZA FIZIČKA LICA

UPITNIK ZA PRAVNA LICA

UPITNIK ZA NVO SEKTOR

Vijesti