30 Oktobra, 2017

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR), koji primarno financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), objavljuje se “Javni poziv za učešće u trening programu za kreiranje i implementaciju crowdfunding kampanja u Bosni i Hercegovini”.
Osnovni ciljevi ovog poziva su:

 1. Pružanje prilike za alternativno financiranje inovativnih projekata i inicijativa iz BiH putem grupnog financiranja te podizanje svijesti o značaju i mogućnostima koncepta grupnog financiranja (crowdfunding);
 2. Stvaranje poslovne mreže i razmjena iskustava između učesnika programa.

Kroz ovaj javni poziv će biti odabrano između 12 i 15 timova sa najboljim projektima i idejama za učešće u specijalističkom edukativnom programu „Global Crowdfunding Academy in BiH“. Odabrani timovi će tokom trajanja programa dobiti besplatnu mentorsku pomoć i podršku od crowdfunding stručnjaka i mentora, koji su radili i sudjelovali na nekim od najuspješnijih crowdfunding kampanja u Hrvatskoj i regiji, kako bi razvili svoje projekte i pripremili se za vođenje vlastitih crowdfunding kampanja.
„Global Crowdfunding Academy in BiH“ će obuhvatiti četiri tematska edukativna modula. Nakon završetka edukativnih modula, timovi će imati osiguranu mentorsku podršku kako bi uspješno pripremili kampanje za implementaciju, kao i osiguranu podršku tokom njihove implementacije.

Sudionici Akademije imat će priliku da nauče:

 • Šta je crowdfunding (prednosti i mogućnosti);
 • Kako oblikovati ideju;
 • Koji su temelji uspješne crowdfunding kampanje;
 • Kako učiniti crowdfunding kampanju vidljivom na društvenim mrežama;
 • Koje su moguće prepreke tokom crowdfunding kampanje;
 • Kako napraviti kvalitetan promotivni video;
 • Šta nakon lansiranja promotivnog videa na crowdfunding platforme;
 • Kako pravilno odrediti ciljnu grupu;
 • Kako komunicirati s budućim donatorima;
 • Šta raditi nakon provedene crowdfunding kampanje.

Zainteresirani podnosioci prijava koji ispunjavaju osnovne uvjete mogu dostaviti prijave isključivo u elektronskoj formi koja je dostupna OVDJE, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju, najkasnije do 01. 11. 2017. godine do 17:00 sati.

Javni pozivi, LID projekt , ,