Korak bliže tržištu rada

23 Decembra, 2020

Dana, 23.12.2020. on-line sastankom obilježen je završetak obuke za digitalni marketing za osobe sa invaliditetom. Obuku su pohađali polaznici iz Žepča, Zavidovića i Zenice koji su odabrani na osnovu javnog poziva koji je bio raspisan u srpnju i kolovozu 2020 godine.  Obuka je trajala od rujna do kraja studenog 2020. godine, a organizirana je on line putem platforme za digitalnu akademiju kompanije LIlium d.o.o. Sarajevo.

Današnji sastanak bio je prilika da svi sudionici ove intervencije prenesu svoje utiske i naučene lekcije. Prema izjavama polaznika obuke, ova vrsta i način organiziranja obuke polučili su veoma dobre rezultate i omogućili polaznicima da steknu nova znanja i vještine koje će im pomoći prilikom pronalaska radnog angažmana. Svoje pozitivne utiske iznijeli su i predstavnici donatora MarketMakers projekta, voditelji intervencije RAŽ i UGNV te pružatelji usluge obuke iz digitalnog marketinga Lilium d.o.o. Sarajevo.

Zajednički stav je da će svi akteri i u narednom periodu aktivno raditi sa ovom grupom nezaposlenih osoba kako bi ih integrirali na tržište rada i omogućili im samostalnost u životu.

Obuka je organiziran a u okviru intervencije „Povećanje mogućosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“ koju provode Razvojna agencija Žepče i UG Nešto više u okviru projekta MarketMakers koji provodi Ured Helvetas u BiH, a koji financira Vlada Švicarske. Financijsku podršku intervenciji pružili su i Općine Žepče i Zavidovići.

Vijesti , ,