Razvojni projekti

3 Avgusta, 2016

MALA ŠKOLA-Uvođenje predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima općine Žepče

Trajanje: 24.09. 2012 – 25.09.2013 Donator: UNICEF Uloga: Tehnička priprema projekta i implementacija Cilj: Pružiti jednake mogućnosti za predškolski odgoj i obrazovanje za djecu iz socijalno-ekonomski ugroženih obitelji, te djecu bez jednog ili oba roditelja u ruralnim područjima općine Žepče. Uključeno 75 djece iz 9 mjesnih zajednica koje gravitiraju osnovnoj školi „Žepče“. Ciljne skupine: 75 djece predškolskog uzrasta sa […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
3 Avgusta, 2016

Podizanje konkurentnosti obrta u općini Žepče „Žepački obrtnik“

Trajanje: 1.06.2012- 31.12.2012. Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Uloga: Glavni implementator Cilj: Doprinijeti ekonomskom razvoju i zapošljavanju putem ciljane pomoći i afirmacije obrtništva na području općine Žepče. Projekt je namijenjen postojećim obrtima, i novoosnovanim obrtima u općini Žepče. Ciljne skupine: Lokalni poduzetnic i obrtnici, Općina Žepče, obrazovne institucije. Aktivnosti: Izrada ekonomske analize stanja u sektoru obrtništva u općini […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
3 Avgusta, 2016

Jačanje socioekonomske ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim zajednicama općine Žepče

Trajanje: 03.04.2012. – 03.02.2013. Donator: EU i UN WOMEN Uloga: Glavni implementator Cilj: Primjena inovativnih metoda i alata za ekonomsko jačanje žena i jačanje gender institucionalnih mehanizama u općini Žepče. Promoviranje ženskog poduzetništva kao oblika zapošljavanja i samozapošljavanja u ruralnim sredinama, te osiguranje institucionalne podrške razvoju ženskog poduzetništva u općini Žepče. Ciljne skupine: Nezaposlene žene sa područja općine Žepče. […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
3 Avgusta, 2016

Slow Tourism: promoting sustainable and responsible tourism in Bosnia and Herzegovina

Trajanje: 2011. – 2012. Donator: CEI (Centralno – Europska Inicijativa): Know- How Uloga: Partner Cilj: Prijenos znanja, iskustva i dobre prakse o promicanju održivog i odgovornog turizma, uključujući domaće i strane turiste, lokalna turistička i ugostiteljska poduzeća, turoperatore-putničke agencije, lokalno stanovništvo i vlasti u cilju promicanja koncepta sporog turizma i zaštite prirodnih i kulturnih resursa. Projekt je doprinjeo kvalitetnoj […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
3 Avgusta, 2016

Program – MILP BH radno-intenzivni projekt

Trajanje: 08. – 10. 2011. Donator: Fond Otvoreno Društvo BiH Sarajevo Uloga: Partner i tehnički asistent Cilj: U sklopu programa prijavljena su i implementirana 2 projekta: 1. Projekt: „Uređenje okoliša u urbanom području općine Žepče“; 2. Projekt „Obnova i saniranje školskih objekata u općini Žepče“. Cilj projekta je omogućavanje stjecanja privremenog dohotka za 37 nezaposlenih osoba u općini Žepče, […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
3 Avgusta, 2016

Obnova područne osnovne škole u Viništu

Trajanje: srpanj-rujan 2011 Donator: Nizozemsko društvo vojnih ratnih veterana „Stichting Veteranen Actif“ Uloga: Glavni implementator Cilj: Stvaranje uvjeta za pohađanje redovne nastave za učenike od I do V razreda devetogodišnjeg obrazovanja za 51 učenika, koji su raspoređeni u tri kombinirana odjela. U sklopu projekta je postavljena nova stolarija, izvršeno vanjsko i unutarnje uređenje učionica i zgrade škole, uređenje zahoda, […]

Provedeni projekti, Razvojni projekti
3 Avgusta, 2016

Reintegracija povratnika i interno raseljenih osoba u ekonomske tokove života

Trajanje: 2010 Donator: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Uloga: Glavni implementator Cilj: Unaprijediti znanje poljoprivrednika o uzgoju jagodičastog voća, uzgoju jabuke i šljive te im na taj način omogućiti uvjete za samozapošljavanje. Ciljne skupine: 35 povratnika sa područja općine Žepče. Aktivnosti: Održavanje radionica za unaprjeđenje znanja o uzgoju jagodičastoga voća, šljive i jabuke.

Provedeni projekti, Razvojni projekti