Javni poziv za apliciranje za dobre prakse u oblasti predškolstva

11 Avgusta, 2020

Caritas Švicarske (CaCH) započeo je sa projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH“ koji se u ovoj fazi provodi u partnerstvu sa Asocijacijom za razvoj LEDA u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj projekta je da djeca iz ranjivih obitelji razvijaju pozitivan stav prema učenju i spremna su za ulazak u osnovnu školu, dok su specifični ciljevi projekta: (1) Djeca iz ugroženih obitelji pohađaju predškolski odgoj i obrazovanje,(2) Predškolske ustanove pružaju poticajno i inkluzivno okruženje za učenje i (3) Odgovarajuće javne institucije jačaju predškolski odgoj i obrazovanje i potiču razvoj djeteta u ugroženim obiteljima.

Projekt zagovara značaj i promovira pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za njegovo dalje obrazovanje. Poseban naglasak je na marginaliziranoj romskoj djeci.

Vlasti su iskazale spremnost za suradnju u provedbi projekta, te su sa CaCH potpisani memorandumi o saradnji.

Radna grupa koju čine profesori sa Pedagoškog fakulteta Sarajevo i Islamskog pedagoškog fakulteta Zenica, odgajatelji i stručni suradnici iz predškolskih ustanova, osobe iz partnerskih organizacija i direktori predškolskih ustanova u procesu su izrade priručnika i razvoja modula obuke za odgajatelje u praksi, ali i za buduće odgajatelje iz sljedećih oblasti:

 1. Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta,
 2. Socijalna inkluzija,
 3. Učenje kroz igru i
 4. Značaj glazbe za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

Cijeneći vaše ogromno iskustvo u radu sa djecom predškolskog uzrasta, želimo da ono postane resurs dostupan svima, pa s tim u vezi raspisujemo Javni poziv za prikupljanje primjera dobre prakse u radu sa djecom predškolskog uzrasta.

Oblasti za koje se poziv raspisuje

Pozivamo odgajatelje i stručne suradnike iz predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u odabiru primjera dobre prakse u radu sa djecom predškolskog uzrasta iz sljedećih tematskih oblasti:

 1. Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta,
 2. Socijalna inkluzija,
 3. Učenje kroz igru i
 4. Značaj glazbe za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

Rok za dostavu radova

Rok za dostavu radova je 31.08.2020.

CaCH pruža pomoć ugroženim obiteljima sa fokusom na romske obitelji. Ugroženim obiteljima smatraju se obitelji koje su drugačije u odnosu na druge obitelji zbog svoje etničke pripadnosti, jezika, siromaštva i slično i koje zbog toga nemaju jednake mogućnosti učešća u životu zajednice. U marginalizirane grupe djece spadaju djeca s teškoćama u razvoju, djeca Romi i djeca iz socijalno ugroženih porodica.

Radovi se mogu dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu bih@caritas.ch s naznakom: Prijava na javni poziv PRIMJERI DOBRE PRAKSE – PEACH ili u printanom obliku na adresu:

Caritas Švicarske Travnička 1 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svi radovi pristigli nakon naznačenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Poziv je namijenjen

Zaposlenim ili na drugi način angažiranim odgajateljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima:

 • Inovativnost i kreativnost u radu sa djecom predškolskih ustanova iz jedne od navedenih oblasti. Inovativnost se ogleda u promišljenom pristupu rješavanja određenih prepreka u učenju i podučavanju, ili pronalaženje drugačijih ideja kojima se nastoji postići najbolji rezultati za svako dijete. Mogu to biti i nove, osmišljene tehnike, metode i strategije podučavanja, inovativna primjena poznatih praksi, kreiranje različitih materijala za učenje i poučavanje.
 • Doprinos razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja, sa fokusom na djecu iz marginaliziranih obitelji. Procjenjivat će se, u kojoj mjeri praksa potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija njihovu kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije, odnosno koliki je doprinos razvoju predškolskog odgoja, razvoju vrijednosti i socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Koliko rad/istraživanje doprinosi podizanju svijesti društva o potrebi predškolskog odgoja i obrazovanja

Šta se očekuje od autora rada?

 1. Pisani rad – primjer dobre prakse ili autorizirano istraživanje iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.
 2. Da je rad autentičan i da odražava provedene aktivnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta u vašoj sredini.
 3. Maksimalan obim rada četiri stranice A-4 formata, štampan Times New Roman fontom, proreda 1,15 (margine 2,5×2,5 cm) da sadrži sažetak sa izvedenim zaključkom.

Vaš rad može biti

Pisana priprema za realizaciju aktivnosti iz jedne od navedenih oblasti koje su u fokusu projekta ili istraživački rad iz jedne od navedenih oblasti – Tema za stručno usavršavanje koju ste realizirali u vašoj ustanovi.

Recenzije

Ukoliko vaš rad dobije pozitivnu recenziju od stručnog tima CaCH, bit će objavljen u Zbirci primjera dobre prakse za koji će biti upriličena javna promocija na koju ćete biti pozvani. Za najuspješnija tri primjera CaCH će donirati set didaktičkog materijala ze jednu vrtićku grupu u ustanovi u kojoj je autor rada zaposlen.

Napomena

Radovi, u prilogu koji ne ulazi u broj stranica, mogu sadržavati podatke o praćenju djece uz obaveznu zaštitu identiteta, refleksija na realiziranu praksu, istraživanja, radove djece i slično.

Obrazac za apliciranje preuzmite OVDJE

Javni pozivi , ,