Javni poziv osobama sa invaliditetom sa područja Žepča, Zenice, Maglaja i Zavidovića

30 Jula, 2020

Razvojna Agencija Žepče i UG Nešto Više u saradnji sa projektom MarketMakers organiziraju pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. U skladu s tim, Razvojna Agencija Žepče i UG Nešto Više upućuju 

JAVNI POZIV

nezaposlenim osoba sa invaliditetom sa područja Žepča, Zenice, Maglaja i Zavidovića

za prijavu na program obuke iz digitalnog marketinga, koji obrađuje sljedeće teme:

 • Administracija Facebook naloga,
 • Administracija Instagram naloga,
 • Copywriting,
 • E – commerce,
 • E-mail marketing,
 • Facebook oglašavanje,
 • Google Ads,
 • Google Analytics,
 • Grafički dizajn u digitalnom marketingu,
 • Web development,
 • WordPress,
 • YouTube oglašavanje.

Planirana je pilot obuka za maksimalno 12 nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Obuka će se održavati on-line.

CILJ JAVNOG POZIVA

Na osnovu provedenog istraživanja koje je ispitalo karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca sa područja Žepča, Zenice, Maglaja i Zavidovića, istaknuto je da su računarske obuke potrebne poslodavcima, i da za njih postoji zainteresiranost od strane osoba sa invaliditetom. Obuka koja se planira provesti ima dobre rezultate pri pronalasku posla za osobe koje su je uspješno završile

Za osobe koje uspješno završe obuke postoji mogućnost podrške pri uvezivanju sa poslodavcima u cilju njihovog povremenog angažiranja ili zapošljavanja.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike 

UVJET ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pravo na prijavu na Javni poziv ostvaruju osobe sa invaliditetom sa područja sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića.

Minimalni kriteriji za prijavu su:

 • osobe sa invaliditetom
 • da su punoljetni/e
 • da imaju minimalno završenu srednju školu
 • da imaju osnovna znanja u korištenju računara, socijalnih mreža i interneta
 • da su nezaposleni/e
 • da aktivno traže posao

NAČIN PRIJAVE

Prijavni obrazac možete pronaći OVDJE.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: prijavamm@nestovise.org ili razepce@gmail.com  sa subjektom maila: Prijava na javni poziv

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata će se vršiti na sljedeći način, prve tri aplikacije koje ispunjavaju kriterije Javnog poziva iz svake od 4 općine (Žepče, Zavidovići, Maglaj i Zenica) će biti odabrane za pohađanje obuka.

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uvjeta će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a odabrani kandidati će biti obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uvjeta:

 1. Kopiju osobne iskaznice (obična kopija, bez ovjere)
 2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (obična kopija, bez ovjere)
 3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere)
 4. Dokaz o statusu osobe sa invaliditetom (obična kopija, bez ovjere).

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 07.08.2020. do 14h

 Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranicama Razvojne Agencije Žepče i UG Nešto Više. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Javni pozivi ,