Javna rasprava o Nacrtu Gender akcionog plana Općine Žepče za period 2020. – 2024.

7 Septembra, 2020

Razvojna agencija Žepče, u suradnji sa Gender radnom grupom, pripremila je Gender akcioni plan  Općine Žepče za period 2020. – 2024. godine.

Nacrt dokumenta se  može preuzeti na LINKU.

Svi građani i građanke općine Žepče, općinski vijećnici i vijećnice, radna tijela Općinskog vijeća, izvršna tijela Općine Žepče, javna poduzeća i javne ustanove, mjesne zajednice, udruženja građana, naučne i stručne organizacije, kulturni i javni radnici i sve zainteresirane osobe, svoje komentare i sugestije na dokument mogu dostaviti pismeno na adresu Razvojne agencije Žepče kao i putem e maila razepce@gmail.com.

Završni sastanak Gender radne grupe i Javna rasprava održati će se u ponedjeljak, 14.09.2020. godine u 12:00 sati u Sali OV Žepče.

Vijesti2