Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

7 Januara, 2021

Projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica“

Trajanje: 2016.-2019.

Donator: UNDP u BiH

Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče

“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unaprjeđene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.

Provedeni projekti ,