GRANTOVI – Program dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva

2 Februara, 2023

Agencija lokalne demokratije Mostar kao nosilac projekta ”Jačanje lokalnog učešća i suradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, financiranog sredstvima Europske unije, zajedno sa partnerskim organizacijama LDA Prijedor, LDA Zavidovići, CRH Trebinje, ALDA i ALDA Skopje u okviru navedenog projekta objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti.

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava namjeravaju se podržati organizacije civilnog društva u 12 općina/opština/gradova (Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići, Žepče) u zajedničkom rješavanju problema na nivou zajednice.

Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava otvoren je isključivo za organizacije civilnog društva koje su registrirane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacija BiH, Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske i koje djeluju na području gradova/općina/opština: Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče. Mogu se prijaviti i OCD-ovi sa područja drugih gradova/općina/opština, uz obavezu da projekte implementiraju na području 12 navedenih gradova/općina/opština.

Informativni sastanci za zainteresirane organizacije civilnog društva:

  • Ponedjeljak – 02.2023.godine od 13:00 do 15:00 sati u Prijedoru.
  • Utorak – 02.2023.godine od 12:00 do 14:00 sati u Zavidovićima.
  • Srijeda – 02.2023.godine od 12:00 do 14:00 sati u Trebinju.
  • Četvrtak – 02.2023.godine od 12:00 do 14:00 sati u Mostaru.

Točne lokacije održavanja informativnih sastanaka će biti naknadno objavljene na službenim web stranicama projekta www.link4cooperation.ba.

Pitanja možete postaviti putem e-maila: info@link4cooperation.ba. Rok za dostavljanje pitanja: petak, 03.03.2023. godine. Odgovori će biti objavljeni na službenim web stranicama projekta www.link4cooperation.ba do 10.03.2023. godine.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga: četvrtak, 16.03.2023. do 16:00 sati.

Prijave se šalju na adresu:

Agencija lokalne demokratije Mostar

Fra Ambre Miletića 30, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Aktivnosti koje se financiraju bespovratnim sredstvima moraju se provesti između 14.04.2023 i 14.10.2023. godine.

Iznos pojedinačnog granta iznosit će između 1.955,00 KM i 5.867,00 KM. Ukupni proračun za ovaj program dodjele bespovratnih sredstava iznosi oko 117.350,00  KM.

Detaljne smjernice za Javni poziv, kao i obrasce za dostavljanje prijedloga možete preuzeti na kraju ovog članka od 31.01.2023. godine.

Dokumentaciju na hrvatskom jeziku preuzmite ispod:

Dokumentaciju na bosanskom jeziku preuzmite ispod:

Dokumentaciju na srpskom jeziku preuzmite ispod:

LINK_4_Finasira-Evropska-unija-1024x577 GRANTOVI  - Program dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva

Javni pozivi , ,