Žepačka poduzeća nastupila na sajmu Biznis 2016 u Tešnju

20 Maja, 2016

U organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, u četvrtak, 19.05.2016. u Tešnju je otvoren 12. Sajam privrede “Biznis 2016”. Sajam traje od 19.05. do 22.05. 2016.

Na Sajmu sudjeluje više od 120 domaćih i inozemnim izlagača, koji se predstavljaju na preko 3.500 kvadrata zatvorene i oko 7.000 kvadrata otvorene površine na lokaciji Kraševo, Jelah.

U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah – Tešanj, izvoznicima koji su korisnici projekta omogućen je nastup na ovom sajmu u svrhu promocije proizvoda i povećanja konkurentnosti.

Tako su iz Žepča na sajmu nastupili drvoprerađivači izvoznici, Budo- Export d.o.o. i Prograd d.o.o., korisnici projekta COBEAR. Predstavnike žepačkih poduzeća u Tešnju je posjetila direktorica RAŽ Branka Janko, koja je prisustvovala otvorenju sajma.

Vijesti, Vijesti sa sajmova