Baza DOO

BAZA PODUZEĆA S PODRUČJA OPĆINE ŽEPČE – IZVJEŠTAJNI PERIOD 2017.
IZVORI: POREZNA UPRAVA FBIH – FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU – BISNODE D.O.O.
NAZIV DJELATNOST KONTAKT PODACI WEB STRANICA
3 D D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41 Donji Lug bb, 72230 Žepče,
Fax: +38732883116 transport3d@gmail.com
A.M.INTER-STIL D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja sastavljenog parketa – 16.22,Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata – 20.300 Golubinja bb, 72230 Žepče,

GSM: 00387 61 757 496, am.interstil@yahoo.com

ACTIVIJA D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje – 46.21,Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje – 51.210 Adže bb, 72230 Žepče,

TEL: 00387 32 890 537;
Fax: 00387 32 890 216

http://martic-transport.com/ 
ADABA GROUP D.O.O. Internetski portali ADRESA: Papratnica bb, 72230 Žepče
ADŽIĆ-ASFALt D.O.O. ŽEPČE Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena – 45.230 Tatarbudžak bb, 72230 Žepče

TEL/FAX: 032 884 259;

http://www.adzic-asfalt.com/
AGROINVEST PRVI D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje – 15.710  Tatarbudžak bb, 72230 Žepče,
A-GROUP D.O.O. ŽEPČE Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova – 45.220 Prva BB, Zepce,

GSM: 061-166-678; 032-888-174

AIR-BUS D.O.O. ŽEPČE Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika – 49.31,Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju – 60.212 Donja Golubinja BB,   72230 Žepče,

GSM: 061-137-129

ALFA & JASTREB” D.O.O. ŽEPČE Djelatnost škola za vozače – 80.410 Prva bb, 72230 Žepče,

GSM: 00387 63 335 164

AMB INŽINJERING D.O.O. ŽEPČE Visokogradnja – 45.211 Donja Golubinja,bb, Zepce

061-757-907

AM-TRADE D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata – 20.300  TEL/Fax:+387 32 879 740, EMAIL: amtrade@bih.net.ba
AMW CONSULTING D.O.O. ŽEPČE Poslovni i menadžment konsalting – 74.140 Radunice 42,  Žepče,

GSM: 063 349 418,                                                      EMAIL: office@amw-consulting.com

http://www.amw-consulting.com/
ANTILOP D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja obuće – 15.20
Serijska proizvodnja obuće – 19.301
ADRESA: Ljeskovica bb, 72230 Žepče, TEL:032 871-259,  antilop_doo@bih.net.ba; antiloproberto@gmail.com http://antilop.ba/bs/
ANTUKIĆ D.O.O. ŽEPČE Uzgoj svinja – 01.230 Lupoglav bb,Žepče
APOTEKA HALILIĆ ŽEPČE, P.O. Apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi – 52.311 Prva bb,Žepče                  00387 32 880 554
ARES-GRADNJA D.O.O. ŽEPČE Ostali završni radovi – 45.450 Donja Golubinja bb, Žepče 061 176 760
ARKADA D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta – 20.101 Tatarbudžak bb, Žepče, TEL: 032/884 255, EMAIL: arkada@arkadabih.com; www.arkadabih.com 
ARMANI TRADE D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo – 51.470  Poslovni centar XP bb, 72230 Žepče,                                              TEL:00387 32 881 771; FAX 00387 32 884 116; 00387 32 884 050;  00387 32 884 116, EMAIL:armanitrade@gmail.com, http://www.armani-trade.com/
ARMEX MONT D.O.O. ŽEPČE Ostali završni građevinski radovi Žepče, Zenički put bb 061-847-369
AROMA- COMMERCE D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa – 51.320 Željezno Polje bb, Žepče, Bosna i Hercegovina, 72236;  TEL/FAX: 032 883 116; 032 670 377; 061-588-357
AŠ-AMNA D.O.O. ŽEPČE Djelatnost škola za vozače – 80.410 Begov Han bb, 72230 Žepče TEL: 00387 32 888250 FAX: 00387  32 883116
AUTO PLUS D.O.O. ŽEPČE Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije – 45.11 Ponijevo bb,72230 Žepče
AUTO SALON MARKO D.O.O. ŽEPČE Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije – 45.11 Goliješnica bb, Žepče, Bosna i Hercegovina, 72230,                               TEL: 00387 32/897-705,                           GSM: 00387 63/358-406
AUTO SALON P&L D.O.O. ŽEPČE Trgovina motornih vozila na malo – 50.102 Brankovići bb, Žepče, Bosna i Hercegovina, 72230, GSM: 00387 63 480 488
AUTO ŠKOLA SEMAFOR D.O.O. ŽEPČE Djelatnost škola za vozače – 80.410 Zagrebačka bb,Žepče, 00387 32 833 116
AUTO-KUĆA-BEĆA D.O.O. ŽEPČE Održavanje i popravak motornih vozila – 50.200 Ulica Prva bb, 72230 Žepče, tel:00387 32 880 801, EMAIL: autobeca2@gmail.com
AUTOSET RAMLJAK D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila – 45.31
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo – 50.302
ADRESA: Anke Topić bb, 72230 Žepče,
B.P. EUROGRUPA D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama – 47.79
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica – 52.630
Stjepana Tomaševića bb, 72230 Žepče,TEL: 00387 32 881 991 EMAIL: bpeurogrupa@tel.net.ba http://www.bioproduct.hr/
BADNJAR D.O.O. ŽEPČE Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Luke bb,Žepče, GSM:061 611 375, 061 776 378, Fax: 032 883 116 https://fb/BadnjarDooZepce
BANJOTRANS D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Golubinja bb, Žepče, banjo@banjotrans.com; kemal@banjotrans.com, http://www.banjotrans.com/
BARBARA D.O.O. ŽEPČE Ostali završni radovi – 45.450 Stjepana Radića 7,Žepče,032 888 026,  061-105-025 http://barbara-zepce.com/
BAVARIJA D.O.O. ŽEPČE Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije – 45.11
Trgovina motornih vozila na malo – 50.102
Golubinja bb,Žepče,061 196 494
BEĆA-TRANSPORTI D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240
Stjepana Radića 8,          061 132 014
BEĆIROVIĆ D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama – 47.79
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama – 52.500
Donja Golubinja,bb, Zepce 061-757-907
BEDEM D.O.O. ŽEPČE Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma Područje B RIBARSTVO – 02.020 Begov Han bb, 72230 Žepče,032/867-289; 061/797-297, FAX 032/867-289
BEHAR COMPANY D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama – 47.78
Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama – 52.487
061-785-491
BEHAR KOCKA D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja šećera – 10.81
Proizvodnja šećera – 15.830
Donja Golubinja bb,Žepče,00387 32 684 424
BET CLUB D.O.O. ŽEPČE Knjigovodstvene usluge Sarajevska 22,
BETON ĆURIĆ Visokogradnja i izgradnja objekata niskogradnje – 45.21
Visokogradnja – 45.211
Stjepana Tomaševića bb, 72230 Žepče,
BH TRANS D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Begov Han bb,061 153 385
BOSITEX D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće – 13.92
Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda – 17.402
Begov Han bb,061 104 913; 032 674 210, 032 674 211, bositex@bih.net.ba http://www.bositex.ba/
BOSKAM D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. – 25.99
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. – 28.750
Ljeskovica bb,Tel +387 32/851-303,  fax +387 32/851-303, boskam@boskam.ba http://www.boskam.ba/
BOSK-HOLZ D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala – 16.29 Begov Han bb,684 467,  060 3133 188, bosk_holz@live.com
BSSTRANSPORT D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41 Zenički put bb
72230 Žepče,                                            +387 62 407 772
+387 62 707 807
E-mail:
info@bsstransportdoo.com
http://bsstransportdoo.com
BUDO-EXPORT D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta – 20.101 Grabovica bb,061 189 180, TEL: 890 399, 032 budoxp@gmail.com, http://www.budo-export.com/
C&D TRADE  D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda – 52.110 Stjepana Tomaševića bb
CALIFORNIA D.O.O. ŽEPČE Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane Brankovići bb, Žepče, 063 358 236, EMAIL: info@restorancalifornia.com www.restorancalifornia.com
CAR TRIM D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće – 13.92 Poslovna zona Polja bb,063 386 358 ,032 888 216 http://www.cartrim.com/
CELEX D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama – 47.30
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – 50.500
Ljubatovići bb,890 155  EMAIL:celexzepce@yahoo.com
CESTING D.O.O. ŽEPČE Vadjenje ukrasnog kamena i kamena za gradjevinarstvo – 14.110
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 74.200
Stjepana Tomaševića bb,061 796 030
CROMEC D.O.O. ŽEPČE Fasadni i štukaturski radovi – 43.31
Fasadni i štukaturni radovi – 45.410
Radovlje 42,063 807 736
CROMONT D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika – 25.91
Ostali instalacioni radovi – 45.340
Orahovica 102, TEL: 032/888-400;FAX: 032/888-401, http://www.cromont.net
ĆUTUK  D.O.O. ŽEPČE Izrada i upravljanje bazama podataka – 72.400 Anke Topić 20,               032 881 480; 032 888 101,; 032 888 102, http://www.cutuk.net/
D.I. COMMERCE D.O.O. ŽEPČE 14.12. Proizvodnja radne odjeće Željeznička bb, 72230 Žepče, 061-278-610
EUROENA d.o.o. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41 Donja Golubinja bb,032 684 398                     EMAIL:euroena@gmail.com
DALLAS” D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo – 46.49
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo – 51.470
Poslovni centar XP bb, Žepče info@dallaszepce.com  tel/fax: +387 32 888 047
GSM +387 63 334 094
http://dallaszepce.com/
DEMETRA D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje – 46.21
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje – 51.210
Adze bb, Zepce, http://martic-transport.com/ 
DILAVER BENZ D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama – 47.30
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – 50.500
Donja Golubinja BB, Zepce, + 387 32 684 571
+ 387 32 648 555
Fax:+ 387 32 684 574
DIM-KAMENOLOM” D.O.O. ŽEPČE Vadjenje ukrasnog kamena i kamena za gradjevinarstvo – 14.110 Ograina  bb, 72230 Žepče,+387 32 800 101
+387 32 888 196
+387 63 365 229
Fax: +387 32 881 260
DINEX COMMERC D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima – 47.11
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda – 52.110
Kolone bb, 72230 Žepče, tel/ fax:+387 32 684 228
+387 61 798 755
dinex.s@hotmail.com  dinex.f@hotmail.com
DIZIK D.O.O. ŽEPČE Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. – 49.39
Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju – 60.211
Pire bb, 72230 Žepče, +387 61 797 747
Fax: +387 32 880 082
DOM-INVEST” D.O.O. ŽEPČE 032 883 311, EMAIL:info@dominvestbih.com , WEB: http://www.dominvestbih.com/
DRAGICEVIC D.O.O. ŽEPČE Trgovina motornih vozila na veliko Ulica Željeznička bb
72230 Žepče, 063-417-681
DREN D.O.O. ŽEPČE Društvo za proizvodnju, preradu, uzgoj, otkup i plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova Bukovik 3, 72230 Žepče +387 32 881 774     +387 61 461 517    +387 32 881 774 info@dren-trogrlic.com dragan.trogrlic@tel.net.ba http://www.dren-trogrlic.com/
DRVEX” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata Ponijevo bb, 72230 Žepče, +387 32 898 057,+387 63 468 472, Fax
+387 32 898 057                                       drvex-zepce1@hotmail.com
DRVODJELAC D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata Tatarbudžak bb, 72230 Žepče                         +387 63 358 260 anto.lupic@tel.net.ba
DRVO-DOM” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja metalne gradjevinske stolarije i spojnih elemenata Ljubatovići b.b. 72230 Žepče, +387 61 785 266, +387 32 897 838  drvodomzepce@yahoo.com http://www.drvodomzepce.com
DRVO-TIM” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja Poslovni centar xp bb, 72230 Žepče               +387 32 884 001        +387 32 884 001  drvotim@cutuk.net
DUZEL GROUP D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko drvetom Tatarbudžak bb, 72230 Žepče                           +387 32 888 013         +387 32 888 014  duzel.group-j@tel.net.ba http://www.duzelgroup.com
Dječji vrtić “Ivica Čondrić” Predškolsko obrazovanje 85.10. ZAGREBAČKA BB, 72230 Žepče                              881-725  vrticzepce@gmail.com http://vrtic-zepce.com/
DŽAMBO DND D.O.O. ŽEPČE ostale uslužne djelatnosti MATINA BB, 72230 Žepče
EAGLE ENGINEERING D.O.O. ŽEPČE Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja PAPRATNICA BB, 72230 Žepče
ECOTERM D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uredjajima i opremom za vodovod i grijanje Lupoglav 18, 72230 Žepče +387 63 366 921
E-DIS” D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Donje Ravne bb, 72230 Žepče                              061 585 141
EKO-PRODUKT D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Golubinja 32, 72215 Žepče                             032-684-023
ELANY D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41 Golubinja bb, 72230 Žepče,                       032/400-520,fax 032/444-521
ELCHY-TEX D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri Anke Topić bb, 72230 Žepče                                         +387 32 881 332             +387 63 791 288            +387 32 881 332   info@elchytex.com  midhat@elchytex.com http://www.elchytex.com 
ELMONT D.O.O. ŽEPČE Postavljanje električnih instalacija i opreme Golubinja bb, 72223 Golubinja,                        +387 32 684 505
+387 32 674 050
+387 32 674 051                                                   fax +387 32 684 506  elmontca@bih.net.ba
http://www.elmontzepce.com
EMILI-COMMERC D.O.O. ŽEPČE Nespecijalizirana trgovina na veliko Papratnica 64, 72230 Žepče  063/352-115                     032 882 808                       fax 032/882-808
ENEL NOWPRODUCTION” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja radne odjeće Begov Han bb, 72230 Žepče +387 61 124 734,+387 32 684 384, fax +387 32 684 384   zahida.cosic@gmail.com
ENTRONIC D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo                                           Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama                                        Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uredjajima Prva bb, 72230 Žepče     +387 63 029 029  eldin@entronic.ba http://www.entronic.ba
ERCEG D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja metalne gradjevinske stolarije i spojnih elemenata Papratnica bb, 72230 Žepče 032/881-964
EURO DOMUS D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama Papratnica bb, 72230 Žepče
EURO-MONT D.O.O. ŽEPČE Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Tatarbudžak bb, 72230 Žepče                              +387 32 880 312
+387 32 881 093  fax +387 32 880 312
EUROTRANSPORTI D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Ljubatovići br. 45, 72230 Žepče   +387 32 611 744, +387 61 985 507   fax+387 32 605 007  eurotransporti@gmail.com http://www.autodizalica.info
FAZ-TOUR” D.O.O. ŽEPČE Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika                                           Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju Globarica bb, 72230 Žepče +387 61 756 431
+387 63 376 009
FILIDA” D.O.O. ŽEPČE Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima Stjepana Tomaševića 3, 72230 Žepče                        + 387 32 883 373
+ 387 63 286 476            fax+ 387 32 883 373   info@filida.ba
http://www.filida.ba
FOREST-TRUCK”” D.O.O. ŽEPČE Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma 02.020 Goliješnica 97,72230 Žepče,                            tel/fax: +387 32 883 116
+387 63 358 085
FRACTAL” D.O.O. ŽEPČE Računarsko programiranje Prva bb,72230 Žepče, +387 32 888 020
Tel/fax:+387 32 888 021 nikica.pranjic@fractal.ba
http://www.fractal.ba
FRIGO ELEKTRONIK D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama – 47.54
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uredjajima – 52.450
Prva bb,72230 Žepče
+387 61 108 510
+387 61 133 069
+387 32 883 116
frigo@in–tel.net
dzenan@frigoelektronik.com
http://www.frigoelektronik.com
FRIGOŠPED” ŽEPČE, D.O.O. Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Kulina Bana 3,72230 Žepče
+387 32 883 122
+387 61 268 510
+387 32 880 627
info@frigosped.ba
http://www.frigosped.ba
GAMA-ELECTRONIC D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uredjajima – 51.430
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uredjajima – 52.450
Zenički put bb, 72230 Žepče
Tel/fax: +387 32 888 130
+387 32 883 222
info@gama-electronic.com
http://www.gama-electronic.com
GIM TRANS” D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41 Goliješnica bb,72230 Žepče
GORJA TRANSPORTI D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Poslovni centar XP bb,
72230 Žepče
+387 32 888 047
+387 63 406 093
Fax:+387 32 888 046
gorja transporti@gmail.com
GP “HELDOVAC” D.O.O. ŽEPČE Gradnja cesta i autocesta – 42.11
Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena – 45.230
Ljeskovica bb,72230 Žepče
+387 61 166 284
+387 61 196 585
Fax:+387 32 864 716
gp.heldovac@hotmail.com
GRADOM D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom – 52.460 Ljeskovica bb Žepče
G-U GRAĐEVINSKI OKOVI D.O.O. ŽEPČE Nespecijalizirana trgovina na veliko Donja Golubinja bb, 72230 Žepče,
+387 32 684 400
+387 32 684 405
info@g-u.ba
http://www.g-u.com
GUMIK D.O.O. ŽEPČE  Održavanje i popravak motornih vozila Selište bb, 72230 Žepče
HANNAN D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja Ljeskovica bb, 72230 Žepče
HAS SA D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima – 51.450 Dobojski put bb,
72230 Žepče
Tel/fax:+387 32 884 174
has_sadoo@yahoo.com
HEBI D.O.O. ŽEPČE Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom Ozimica bb,72230 Žepče
Tel/fax: +387 32 617 350
+387 61 361 189
+387 32 617 350
E-mail:hebidoo@yahoo.com
HEJ-MEEN D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama – 47.64
Trgovina na malo sportskom opremom – 52.483
Ulica Prva bb, 72230 Žepče, http://hey-meen.com/
HENKOPROM D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Zenički put 53,72230 Žepče,
+387 32 684 577
+387 61 136 103
+387 32 684 577
http://motelhanovi.com/
HITNESS D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i gradjevinarstvo – 29.520 Bukovik 5,72230 Žepče
+387 32 880 781
065 406 971
HUNES D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41 Golubinja bb,72230 Žepče
+387 32 684 394
+387 32 674 230
+387 32 674 231
Fax:+387 32 684 691
hunes_m@hotmail.com
I & D COMMERCE” D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko odjećom – 51.421 Poslovni centar XP bb, 72230 Žepče, tel/fax: +387 32 884 036
sumicsumic@gmail.com
ID COMPANY D.O.O. ŽEPČE Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije Ponijevo bb, 72230 Žepče
IMAS D.O.O. ŽEPČE Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. Golubinja bb,72230 Žepče
TEL/FAX:+387 32 684 006
E-mail:imas.ze@bih.net.ba
IM-TRANSPORT ŽEPČE, D.O.O. Cestovni prijevoz robe – 49.41
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240
Čusto brdo bb, 72230 Žepče, +387 32 609 131 ,Fax:+387 32 609 132
im_transportdoo@bih.net.ba
http://imtransport.ba
INO-TEAM D.O.O. ŽEPČE Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Bistrica bb, 72230 Žepče
INTAL – COMMERCE D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko drvetom – 51.531 Donji Lug bb,72230 Žepče
IRR-E.E. D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom Balačići bb, Željezno Polje – Žepče, +387 32 684-020
ITD D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila Anke Topić bb, 72230 Žepče
J.P. VETERINARSKA STANICA ŽEPČE Veterinarske djelatnosti Stjepana Radića 47,  +387 32 882787, Fax.: +387 32 881-531
JASMIN M D.O.O. ŽEPČE Održavanje i popravak motornih vozila – 50.200
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko – 50.301
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo – 50.302
Ljeskovica bb,72230 Žepče
+387 32 881 778
Fax:+387 32 880 240
info@jasminm.com
http://www.jasminm.com
JELINAK D.O.O. ŽEPČE Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju – 60.211 Tatarbudžak bb,72230 Žepče
+387 32 884 248
+387 63 334 753
Fax:+387 32 881 637
jelinak@gmail.com
http://www.jelinak.com
JOLE D.O.O. ŽEPČE Održavanje i popravak motornih vozila Donje Ravne bb, 72230 Žepče
GSM: +387 63-334-160
JOZINOVIĆ D.O.O. ŽEPČE Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta – 16.10
Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta – 20.101
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240
Goliješnica bb,72230 Žepče
tel/fax: +387 32 897 134
+387 63 376 309
JP KOMUNALNO D.O.O. ŽEPČE Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom – 36.00
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode – 41.000
Ulica Željeznička br.3,72230 Žepče
+387 32 880 127
+387 32 881 701
jp.komunalno.zepce@tel.net.ba
http://komunalno-zepce.com
JUKIĆ D.O.O. ŽEPČE Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika – 49.31
Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju – 60.212
Radunice bb, 72230 Žepče
+387 63 388 090
KAMIN STUDIO D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo – 51.470 Golubinja bb,72230 Žepče
+387 32 684 008
+387 32 674 270
Fax: +387 32 674 271
+387 32 684 354
info@kaminimport.ba
http://www.kaminstudio.ba
KIMATEKS D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama – 47.41
Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama – 52.487
Donja Golubinja bb, 72230 Žepče
+387 32 674 070
+387 61 323 256
fax:+387 32 674 071
kimateks@bih.net.ba
http://www.kimateks.hr
KLAS-PERVAN D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja pripremljene stočne hrane                                                  Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje Grabovica bb,72230 Žepče  +387 32 888 184
+387 32 890 464                  fax+387 32 888 184 klas.pervan@tel.net.ba
KOLODVOR D.O.O. ŽEPČE Djelatnosti putničkih agencija        Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima Autobusni kolodvor bb,72230 Žepče                                    032/882-054
KOMPA-T.A.” D.O.O. ŽEPČE Djelatnosti kockarnica i kladionica PRVA BB, 72230 Žepče
KONER” D.O.O. ŽEPČE Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom Ulica Prva bb, 72230 Žepče  +387 32 888 250
+387 61 785 445 koner.doo@gmail.com   doo_koner@hotmail.com
KP-COMMERCE” D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda Grabovica bb, 72230 Žepče ++387 32 890 410
++387 63 358 300        fax++387 32 890 400  info@kp-commerce.com
http://www.kp-commerce.com 
K-PROJEKT” D.O.O. ŽEPČE Visokogradnja Poslovni centar Xp Luke bb, 72230 Žepče                      +387/32 888-018, fax+387/32 888 018,                   k-projekt@tel.net.ba http://www.k-projekt.ba
KRIVAJA-ŽEPČE D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalog namještaja Ulica Prva bb, 72230 Žepče  +387 32 880 670, +387 32 881 161,   fax+387 32 888 206
KRPIĆ” D.O.O. ŽEPČE Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom                                     Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu Ulica Preko Orlovik 2, 72230 Žepče
KULMES D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja proizvoda od betona za gradjevinske svrhe Kahrimani bb, 72230 Žepče
LEDOUX” D.O.O. ŽEPČE Arhitektonske djelatnosti                     Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Orlovik bb, 72230 Žepče  +387 32 880 522               fax+387 32 880 522  ivicalov@gmail.com
LIBOS D.O.O. ŽEPČE Vadjenje ukrasnog kamena i kamena za gradjevinarstvo Saliha A.Bajraktarevića, broj 108. Begov Han, 72230 Žepče                                      +387 32 684 660
LIDER ENERGY D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima                                         Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima Lug bb, 72230 Žepče           +387 32 898 516             fax+387 32 898 516
LIMORAD” D.O.O. ŽEPČE u stečaju Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija Poslovni centar XP, 72230 Žepče                                    +387 32/ 884 044
+387 32/ 884 033          fax+387 32/ 888 008
 
LIMOVENT D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija Poslovni centar XP, 72230 Žepče
LKW BARBARIĆ ŽEPČE, D.O.O. Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Poslovni centar XP bb, 72230 Žepče                                    063 333 736
LOGISTICS IM D.O.O. ŽEPČE Održavanje i popravak motornih vozila – 50.200 Čusto brdo bb,72230 Žepče, tel/fax: +387 32 619 610
E-mail
info@logisticsim.ba
www.logisticsim.ba
LS-ECON D.O.O. ŽEPČE Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom – 74.120 Kulina Bana 31, Žepče
M A P E K ŽEPČE, D.O.O. Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača – 15.810 Stjepana Radića bb,
72230 Žepče, tel/fax: +387 (0) 32 883-203
MAČAK TRANS D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Prva bb,72230 Žepče
MAKRO RAN D.O.O. ŽEPČE Sječa drva (iskorištavanje šuma) Donje Ravne bb,72230 Žepče
MAKRO-DRVO D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom – 46.73
Trgovina na veliko drvetom – 51.531
Orahovica bb,72230 Žepče
+387 32 881 748
+387 61 792 184
dragan.babic@tel.net.ba
MANAPROM D.O.O. ŽEPČE Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun – 70.200 Stjepana Tomaševića bb, 72230 Žepče
+387 32 884 044
+387 63 029 055
+387 32 888 008
manaprom.zepce@gmail.com
http://www.manaprom.net
MARIĆ-ŽEPČE D.O.O. ŽEPČE Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima – 46.39
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom – 51.390
Donje Ravne bb, 72230 Žepče
+387 32 881 342
+387 32 881 440
+387 63 334 036
Fax:+387 32 883 200
maric.zepce@cutuk.net
motel@mariczepce.com
http://www.mariczepce.com
MARTIĆ-TRANSPORT D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Adže bb, 72230 Žepče
+387 32 880 201
+387 32 880 207
Fax:+387 32 880 203
martictransportdoo@gmail.com
http://martictransportdoo.weebly.com
MAT. PROJEKT VAROŠ D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun – 51.900 Stjepana Radića bb, 72230 Žepče, +387 32 881-536
MDS D.O.O. ŽEPČE Sječa drva (iskorištavanje šuma) – 02.20,Iskorištavanje šuma – 02.012 Ljeskovica bb,72230 Žepče
tel/fax:+387 32 858 255
k.asmd@hotmail.com
MEGEN D.O.O. ŽEPČE Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Fadila Jahića Španca bb,72230 Žepče, +387 32 401-187
MELI-I D.O.O. ŽEPČE u likvidaciji Nespecijalizirana trgovina na veliko Mjestova Ravan 217
MIA-VET D.O.O. ŽEPČE Veterinarske djelatnosti – 75.00 Ul. Prva bb,72230 Žepče
TEL/FAX:+387 32 880 756
MINEL D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo Stjepana Radića bb,
72230 Žepče, Fax.: 881-794
MIŠKO – HOLZ D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata – 20.300 Papratnica 108, 72230 Žepče
+387 32 888 090
Fax:+387 32 883 107
misko-holz@tel.net.ba
http://www.misko-group.com/
MIŠKO-GROUP D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalog namještaja – 31.09
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240
Papratnica 108, 72230 Žepče
+387 32 888 090
Fax:+387 32 883 107
http://www.misko-group.com/
ML D.O.O. ŽEPČE Djelatnost škola za vozače – 80.410 Ponijevo bb, 72230 Žepče
MLINI-PEK ŽEPČE D.O.O. Proizvodnja mlinskih proizvoda Donja Golubinja bb, 72230 Žepče
MOBI-TREND D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uredjajima – 52.450 Prva bb, 72230 Žepče
MONING D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko gradjevinskim materijalom i sanitarnom opremom – 51.532 Omladinska 3, 72230 Žepče
MT-SAN D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240
Golubinja bb, 72230 Žepče, +387 32 684 455
atp.munirh@hotmail.com
MW D.O.O. ŽEPČE Trgovina motornih vozila na malo – 50.102 Brankovići bb, 72230 Žepče
NANSI D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja rezane gradje; impregnacija drveta                        Proizvodnja ostalog namještaja Donja Golubinja bb, 72230 Žepče                                        +387 32 684 358
+387 32 242 137            fax+387 32 888 124  info@nansi.ba
http://www.nansi-zepce.com
NAPREDAK-PROMET” D.O.O. ŽEPČE Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom Goliješnica bb, 72230 Žepče +387 32 897 019
+387 63 358 335
+387 63 999 156                      fax+387 32 897 019     napredak.promet@gmail.com
http://www.napredak-promet.com
NBI ĆURIĆ” D.O.O. ŽEPČE U STEČAJU Visokogradnja Stjepana Tomaševića bb, 72230 Žepče                          +387 32 881 462
+387 32 883 186                 fax+387 32 881 462     nbi.curic@tel.net.ba
http://www.nbicuric.com
ND INŽENJERING” D.O.O. ŽEPČE Fotografske djelatnosti               Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Abdul Vehab Ihamije 59, 72230 Žepče                            + 387 32 880 271,+ 387 61 166 822,  fax+ 387 32 880 271  nedim@ndingze.com http://www.ndingze.com
NENO – EXPORT D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo obućom i predmetima od kože Stjepana Radića bb, 72230 Žepče                                     063-358499
NIKO PROMET D.O.O. ŽEPČE Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta  Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove    impregnacija drveta Papratnica bb, 72230 Žepče 032/882-628
OPZ “AGROFARM” ŽEPČE, P.O. Uzgoj ostalih životinja Stjepana Radića bb, 72230 Žepče                                   +387 32 881 961
+387 63 393 658               fax+387 32 881 961  agrofarm.zepce@gmail.com
OZZ “ROLEND” Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća      Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja Željezno polje bb, 72230 Žepče                                      +387 32 883 116
+387 61 692 450                  fax+387 32 883 116        zepackirolend@gmail.com
http://www.zepackirolend.com
PATEX” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda Papratnica bb, 72230 Žepče +387 32 888 071                 fax+387 32 888 071
PD “PROMETNIK” D.O.O. ŽEPČE Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika                                                Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju Anke Topić bb, 72230 Žepče  + 387 32 883-288                    fax+ 387 32 883-288
PEKARA TOMAS D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača Ljubatovići bb, 72230 Žepče   032/881-059                        fax+387 32 896 200
PHARMACON D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Poslovni centar Xp bb, 72230 Žepče                                      00387 032 88 40 22
00387 032 88 40 02
00387 032 88 80 37             fax00387 032 88 80 36    pharmacon@tel.net.ba     pharmacon@pharmaconzepce.com
http://pharmaconzepce.com/
PIGEON D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Donja Golubinja bb, 72230 Žepče
PIKAN D.O.O. ŽEPČE Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije            Trgovina motornih vozila na malo Papratnica b.b. 72230 Žepče
PLAN GRADNJA” D.O.O. ŽEPČE Gradnja stambenih i nestambenih zgrada Stjepana Tomaševića bb, 72230 Žepče
PLATO D.O.O. ŽEPČE Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje – 71.12 Papratnica bb, 72230 Žepče, platodoo@gmail.com
POČETAK D.O.O. ŽEPČE Trgovina motornih vozila na malo – 50.102 Goliješnica bb, 72230 Žepče
PODINOL D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda – 52.110 Orahovica 83,72230 Žepče
tel/fax:+387 32 880-810
mgalic@gmx.de
http://www.podinol.com
PZ POLJAR ŽEPČE Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja) – 01.300 Mjestova Ravan, Željezno polje bb,72230 Žepče
tel/fax:+387 32 670 793
+387 61 875 007
POLJO-TEKA D.O.O. ŽEPČE Poljoprivredne apoteke – 52.313 Luke b.b.,72230 Žepče
PRAHA D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja električne energije Ozimica bb,72230 Žepče
tel/fax: +387 32 897 034
+387 32 897 221
PRIMA – PROMET D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun – 51.900 BREZOVO POLJE 5,72230 Žepče
PRIVATNA USTANOVA “MUMI” ŽEPČE Predškolsko obrazovanje – 85.10
Predškolsko obrazovanje – 80.101
MAHALA BB,72230 Žepče, GSM: 062 210 559
032 880 285
dida.s@hotmail.com
PRLIĆ D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Brezovo polje bb, 72230 Žepče
+387 32 881-659
PROAGRO D.O.O. ŽEPČE Nespecijalizirana trgovina na veliko – 46.9 Begovina bb, 72230 Žepče,
tel/fax: +387 32 684 000
asimproagro@yahoo.com
PROFIL-ISOLATION D.O.O. ŽEPČE Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi – 43.2 Ostali građevinski instalacijski radovi – 43.29 Izolacioni radovi – 45.320 Donji Lug bb, 72230 Žepče
tel/fax: +387 32 898 526
+387 32 898 527
info@profil-isolation.com
http://www.profil-isolation.com
PROGRAD D.O.O. ŽEPČE Visokogradnja – 45.211 Donja Golubinja bb, 72230 Žepče, +387 32 684 060
+387 32 674 191
Fax:+387 32 674 190
prograd@bih.net.ba
http://www.prograd.ba
PROGRAD HOLZ D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata – 20.300 Donja Golubinja bb,
72230 Žepče
http://www.prograd.ba
PROMING D.O.O. ŽEPČE Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 74.200 Željeznička bb,72230 Žepče
+387 32 881 623
+387 32 881 505
Fax:+387 32 881 079
promingzepce@gmail.com
info@proming.info
http://www.proming.info
PROTON D.O.O. ŽEPČE Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 74.200 Sarajevska bb,72230 Žepče
+387 32 888 196
+387 32 888 197
+387 32 888 198
Fax:+387 32 888 260
proton.zepce@tel.net.ba
PRO-TRADE D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja radne odjeće – 18.210 Stjepana Radića bb, 72230 Žepče, +387 32 881 113,+387 61 478 976,Fax:+387 32 881 113
protrade_br@yahoo.com
http://www.stilmat.co.ba http://www.protrade.co.ba
RAŽ D.O.O. Poslovni i menadžment konsalting – 74.140 Ulica Prva bb, 72230 Žepče, tel/fax: +387 32 880 273, razepce@gmail.com, invest@razepce.com http://www.razepce.com
S.A.I.L.A. WOOD D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta – 20.101 Ljeskovica bb,72230 Žepče
+387 61 785 749
+387 61 717 902
+387 32 887 014
saila.wood@tel.net.ba
S E M Y D.O.O. ŽEPČE Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. – 63.300 Dobojski put 20,
72230 Žepče
SARAJLIĆ-PROM D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom – 51.240 Donje Ravne 56,72230 Žepče
+387 32 881 459
+387 61 154 772
Fax:+387 32 883 116
SATURN D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama – 47.19 Radovlje bb, 72230 Žepče
SETING D.O.O. ŽEPČE Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 74.200 Bistrica bb, 72230 Žepče,+ 387 32 883 162, fax:+ 387 32 888 180
seting@seting.biz
http://www.seting.biz
SETING AGENCIJA D.O.O. ŽEPČE Pomoćne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove – 67.200 Zgrada Orlovik bb, 72230 Žepče
SILO PAVLOVIĆ D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Selište bb,72230 Žepče
SINAN-COMMERC D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda – 52.110 Goliješnica bb,72230 Žepče
+387 32 898 506
+387 32 898 507
sinan.commerc@tel.net.ba
sinan.commerc.doo@gmail.com
http://sinancommerc.googlepages.com
SLIŠKO D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja, Cestovni prijevoz robe, Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Lug bb,72230 Žepče         +387 32 898 515
+387 32 898 518             fax+387 32 898 519    info@slisko.info
http://www.slisko.info
SLOGA-S D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja,Cestovni prijevoz robe                        Prijevoz robe u drumskom saobraćaju Luke bb, 72230 Žepče   +387 32 884 161
+387 32 884 162            fax+387 32 884 163       sloga-s@tel.net.ba     info@sloga-s.com
http://www.sloga-s.com  
SP-COMMERCE D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala                       Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Stara cesta 14, 72230 Žepče                                 +387-32883062
SVZ VITIS ŽEPČE, P.O. Specijalizirana vinogradarska zadruga Orahovica 102, 72230 Žepče, +387 32 888 400 http://www.povratak.biz/   
ŠAHINOVIĆ ŽEPČE, D.O.O. Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama Kulina Bana 31, 72230 Žepče                                   063 333 584
ŠG-GORJE D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun Donje ravne bb, 72230 Žepče                                 +387 32 884 212             fax+387 32 884 212
ŠIMEX ŽEPČE, D.O.O. Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama Bistrica bb, 72230 Žepče    063 376 467
ŠKOLARAC D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Stjepana Radića bb, 72230 Žepče                                  00387 32 888 702;              faks: 00387 32 888 731  ravnatelj-tos@kscdonbosco.ba www.kscdonbosco.ba
TADIĆ – COP D.O.O. ŽEPČE Vadjenje šljunka i pijeska Tatarbudžak 70, 72230 Žepče                                +387 63 334 037    info@tadic-cop.com http://www.tadic-cop.com
TING D.O.O. ŽEPČE Visokogradnja                                  Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Kulina Bana bb, 72230 Žepče                              +387 32 881 451, fax+387 32 880 244,  tadic@tadic.info         vlado@tadic.ba http://www.tadic.info
TDA D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja alata Ljeskovica b.b. 72230 Žepče                               +387 61 104 751,+387 61 477 146
+387 61 750 886,+387 62 273 977            fax+387 32 877 620     info@tda.ba
http://www.tda.ba
TERRA INVEST D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama Golubinja b.b. 72230 Žepče
TGUZ HILI D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun Bistrica bb, 72230 Žepče  +387 32 880 980              fax+387 32 880 980  info@hili.biz http://www.hili.biz
TINA D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama – 52.120 Donje Ravne broj 6,72230 Žepče, Fax:+387 32 882-686
TISAKOMERC D.O.O. ŽEPČE Nespecijalizirana trgovina na veliko – 46.90,Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta – 20.101 ,Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun – 51.900 Donja Golubinja bb,72230 Žepče,+387 32 674 240, +387 32 674 241
Fax:+387 32 684 810
tisa@bih.net.ba
info@tisakomerc.com
http://www.tisakomerc.com
TITANIC D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. – 28.750 Poslovni centar Xp Luke bb, 72230 Žepče
+387 32 888 150
+387 63 376 077
Fax:+387 32 888 150
titanic@tel.net.ba
TM-MINELI D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Stjepana Radića bb, 72230 Žepče, tel/fax: +387 32 880 745, tm.mineli@tel.net.ba
TOMIĆ-BAU D.O.O. ŽEPČE Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi – 45.110 Poslovni centar XP B. Bb, 72230 Žepče
TONINO-HOLZ” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta – 20.101 Ljubna bb, 72230 Žepče
TRANS EXPERT D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Grabovica bb, 72230 Žepče
TRANS-RENO D.O.O. ŽEPČE Cestovni prijevoz robe – 49.41
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240
Dobojski put bb, 72230 Žepče, +387 32 884 155
+387 32 883 330
+387 63 333 916
Fax:+387 32 883 331 trans_reno@tel.net.ba
T-TRANSPORT D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Goliješnica bb, 72230 Žepče, +38763 384 828
TVOJ DOM D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo namještajem – 52.441 Anke Topić bb, 72230 Žepče
UNIKOM PROMET D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja ostale odjeće – 18.22
Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri – 18.221
Begov Han bb, 72230 Žepče
+387 32 684 384
+387 66 399 210
Fax:+387 32 684 386
unikom_n@bih.net.ba
VALE NEKRETNINE D.O.O. ŽEPČE Agencije za poslovanje nekretninama – 68.31 Prva bb PSC Libertas,72230 Žepče
+387 32 880 494
+387 63 135 737
Fax:+387 32 880 496
direktor@vale.ba
http://www.vale.ba
VELBOS D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja proizvoda od betona za gradjevinske svrhe – 26.610
Proizvodnja sirovog željeza i čelika i ferolegura – 27.100
Begov Han bb,72230 Žepče
+387 32 684 434
+387 32 684 433
almir@velbos.ba
http://www.velbos.ba
VELBOS MONT D.O.O. Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d.n. – 91.330 Begov Han bb,72230 Žepče
+387 32 684 434
+387 32 684 433
begovhan@velbos.ba
http://www.velbos.ba
VENTILACIJA D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora Ljeskovica bb,72230 Žepče
+387 32 863 094
+387 61 750 847
info@ventilacijadoo.com
http://www.ventilacijadoo.com
VIN-METAL D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja stolica i sjedišta – 36.110 Poslovni centar XP bb,
72230 Žepče
tel/fax: +387 32 884 221
+387 63 352 230
+387 63 899 519
info@vin-metal.com
http://vin-metal.com
VIVE D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom – 52.460 Donje Ravne bb,72230 Žepče
VRBIĆ-TRANSPORTI D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko drvetom – 51.531 Donji Lug 9,72230 Žepče
+387 63 358 049
WBM D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhan. pr. Novo Naselje bb,72230 Žepče
Z.M.-COMMERCE, D.O.O. ŽEPČE Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama – 52.120 Radovlje bb, 72230 Žepče, 063/340-806
ZAANER D.O.O. ŽEPČE Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima – 50.500 Donja Golubina bb, 72230 Žepče
+387 61 788 588
Fax:+387 32 421 616
ZANMONT TRANS D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Mjestova Ravan bb,
72230 Žepče
ZEMLJA-TRANS D.O.O. ŽEPČE Prijevoz robe u drumskom saobraćaju – 60.240 Mjestova Ravan bb,72230 Žepče
+ 387 32 670 882
zemlja-trans@hotmail.com
ZLATNI KLAS-JERKOVIĆ” D.O.O. ŽEPČE Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača – 10.71,Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača – 15.810 Donje Ravne bb, 72230 Žepče, +387 61 470 443; +387 32 833 116; FAX: +387 32 882 936,
ZOVKO AGENCY D.O.O. ŽEPČE Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. Ostale poslovne djelatnosti, d.n. – 74.870 Goliješnica bb
72230 Žepče
ZOVKO AUTO D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima – 46.71
Trgovina motornih vozila na veliko – 50.101
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima – 51.510
Goliješnica bb
72230 Žepče, tel/fax: +387 32 897 995
zovkoauto@zovko.com
http://www.zovko.com/auto
ZOVKO M&M D.O.O. ŽEPČE Tehničko ispitivanje i analiza – 74.300 Goliješnica bb
72230 Žepče
ZOVKO OIL D.O.O. ŽEPČE u stečaju Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima – 51.510 Goliješnica bb
72230 Žepče, +387 32 896 111,Fax:+387 32 897 801
oil@zovko.com
http://www.zovko.com/bih-zovko-oil.htm
ZOVKO D.O.O. ŽEPČE Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima – 51.510 Goliješnica bb,72230 Žepče, +387 32 896 111
Fax:+387 32 897 801
zepce@zovko.com
http://www.zovko.com