Anketiranje MSP sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora

17 Novembra, 2021

Razvojna agencija Žepče, kao i prethodnih godina, provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u Općini Žepče.

Anketiranje se provodi od 2013. godine s ciljem kontinuirane komunikacije sa privatnim sektorom i prikupljanjem informacija i smjernica za poboljšavanje usluga javnog sektora.

Anketa je u online formi, za njeno popunjavanje je potrebno najviše 5 minuta a istu možete popuniti klikom na link:

Anketa o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u 2021. godini

Pozivamo sve kompanije da se popune dostavljenu anketu do 31.12.2021. godine čime će doprinijeti poboljšavanju usluga javnog sektora a svojim prijedlozima ukazati na mogućnosti lokalnog nivoa u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u Općini Žepče.

Vijesti , , ,