Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2023

11 Juna, 2024

Razvojna agencija Žepče već 11 godinu provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu radom javne uprave. Anketiranje je kanal komunikacije privatnog i javnog sektora na koji način se prikupljaju informacije o stanju i potrebama privrede u općini Žepče, a rezultati ankete predstavljaju smjernice za kreiranje politika koje će biti poticajne za privatni sektor.

Svrha istraživanja je ustanovljavanje nivoa zadovoljstva privatnog sektora uslugama općinske uprave i ostalim elementima važnim za poslovno okruženje kako bi se, u skladu sa nalazima i zaključcima ankete poduzeli konkretni koraci radi poboljšanja tog okruženja kao i pruženih usluga privatnom sektoru od strane općinske uprave.

Istraživanje je provedeno u periodu od decembra/prosinca 2023. pa do aprila/travnja 2024. godine a rezultate istoga možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2023

Vijesti , , , , ,