Aktualni pozivi na seminare / konferencije / sajmove

10 Februara, 2015

Pregled aktualnih poziva na seminare/konferencije/sajmove u organizaciji VTK/STK BiH možete pregledati na www.komorabih.ba.

Za sve dodatne informacije o svakom pojedinačnom sajmu (rok, uvjeti prijave, kotizacija…) možete pogledati u RAŽ Newsletterima:

Linkhttp://www.razepce.com/index.php/bs/raz/newsletter ,  

ili možete direktno kontaktirati Razvojnu agenciju Žepče (Odjel za MSP sektor, 032 880 273) kako biste dobili tražene informacije.

Kalendar sajmova, Vijesti sa sajmova