Započelo godišnje anketiranje MSP sektora u općini Žepče

12 Januara, 2021

I u 2021. godini, kao i prethodnih, Razvojna agencija Žepče provodi godišnje anektiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama javnog sektora u općini Žepče.

Anketiranje se provodi od 2013. godine s ciljem kontinuirane komunikacije sa privatnim sektorom i prikupljanjem informacija i smjernica za poboljšavanje usluga javnog sektora.

Anketa je u online formi, za njeno popunjavanje je potrebno najviše 5 minuta a istu možete popuniti klikom na link.

Pozivamo sve kompanije da se popune dostavljenu anketu čime će doprinijeti poboljšavanju usluga javnog sektora a svojim prijedlozima ukazati na mogućnosti lokalnog nivoa u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u Općini Žepče.

Vijesti , , ,