competenceNET- Poboljšanje trans-nacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža

7 Januara, 2021

Projekt „competenceNET“- „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“

Trajanje: 2017. – 2019.

Donator: Delegacija EU u sklopu programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Uloga RAŽ-a: Vodeći aplikant

Partneri na projektu: Unija poslodavaca Crne Gore, i Općine Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske.

Osnovni cilj projekta je unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

Očekivani rezultati projekta su: uspostava tri transnacionalna centra za razvoj poslovnih kompetencija za MSMEs  u Zeničko-dobojskoj županiji (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (R Hrvatska) i gradu Podgorici (Crna Gora).; poboljšane poslovne kompetencije  nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe, unaprijeđeno znanje i vještine MSMEs na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem pametnih programa suradnje, razvoj modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu sposobnosti, iskustva i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija: www.centrikom.org

Provedeni projekti