10. Gospodarski forum općine Žepče okupio 100 predstavnika privatnog i javnog sektora u BiH

23 Oktobra, 2023

Više od 100 predstavnika malih i srednjih poduzeća, domaćih i međunarodnih organizacija u BiH prisustvovalo je  10. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 19.10.2023. godine u organizaciji  Razvojne agencije Žepče zajedno s partnerima Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona, projekta USAID Dijaspora Invest i Općine Žepče.

Središnja tema događaja bila je „Međunarodni izvori financiranja – prilike za MSP sektor u Bosni i Hercegovini“ u okviru koje su održane tri panel diskusije pod nazivom „Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?“, „Ekonomska suradnja s dijasporom – prilika za razvoj!“, i „BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte“.

Pozdravne riječi uputili su Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, Općinski  načelnik Mato Zovko i ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić.  Od strane domaćina istaknuta je potreba jačanja razvojnih agencija BiH za pripremu i provedbu EU projekata, osiguranje uvjeta za korištenje dostupnih, a neiskorištenih EU fondova i druge međunarodne novčane pomoći za mikro, mala i srednja poduzeća u BiH, kao i uspostava decentraliziranog sustava programiranja sredstava što je najefikasniji način za veću i bržu apsorpciju sredstava iz EU fondova.

Važno je da naša poduzeća budu pripremljena za bespovratna sredstva EU koja se najavljuju za BiH s obzirom da  prema novim pravilima sredstva koja se ne povuku u jednoj zemlji mogu koristiti ostale zemlje kojima su sredstva također dostupna. U tom slučaju naša zemlja i potencijalni korisnici kao što su općine/gradovi, poduzeća i poljoprivrednici mogu biti uskraćeni za značajne iznose bespovratnih sredstava koja se mogu koristiti za izgradnju lokalne infrastrukture, nabavu opreme i mašina ili opremanje novih pogona za proizvodnju“, kaže direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i dodaje da je odavno potrošeno vrijeme na pripremu BiH za EU fondove i da je došlo vrijeme za brze reakcije i konkretne projekte bez kojih ćemo izgubiti sve prilike za razvoj i prosperitet. “Gospodarski forum će ove godine veliki naglasak staviti na uključivanje poduzeća, institucija i inicijativa koje ne dolaze samo sa područja Općine Žepče. Važno je da se ovaj događaj prepoznaje kao regionalni skup – mjesto dobrih prilika za rast i razvoj, te vrlo konkretno povezivanje kompanija“, kazao je načelnik općine Žepče, Mato Zovko.

Ministar privrede ZDK Samir Šibonjić pohvalio je organizaciju 10. Gospodarskog foruma i rad Razvojne agencije Žepče kazavši da je Razvojna agencija Žepče jedna od ponajboljih lokalnih razvojnih agencija u Bosni i Hercegovini  i da je Gospodarski forum u Žepču organiziran na najbolji način sa vrlo jasnom porukom da je gospodarstvo to koje treba pokrenuti procese i stabilizirati odnose u BiH. „Sa novim investicijama u našem kantonu konačno smo došli u poziciji da promijenimo ekonomsku paradigmu cijele Bosne i Hercegovine. Iduća godina će biti godina promjena, sa realnim izgledima da iz deficita u pogledu odnosa uvoz – izvoz pređemo u suficit“, kazao je Šibonjić.

Primjere uspješnih projekata koji su financirani međunarodnim sredstvima predstavile su kompanije „MS WOOD“ Fojnica i „SAGA“ d.o.o. Žepče. Obje kompanije podržane su od strane EU, za nabavku softvera i opreme za proizvodnju finalnih proizvoda za ino tržište. U okviru panela na temu „Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?“ nastupili su Sarajevska regionalna razvoja agencija – SERDA Asmir Kosovac, Direkcija za Europske integracije BiH, Sandra Memišević, Međunarodna organizacija rada u BiH – ILO, Amra Selesković i Caritas Švicarske / Niras, Fortunat P. Diener. Predstavljeni su sadašnji fondovi Challenge to Change 3.0., javni poziv Međunarodne organizacije rada u BiH, novi projekt Švicarskog Caritasa „Lokalni ekonomski razvoj“ kao i projekti koji se očekuju za BiH. Istaknuto je da se općine/gradovi i mala i srednja poduzeća trebaju već sada pripremati svoje projekte kako bi na vrijeme mogli aplicirati.

Jedan od važnih fokusa Foruma je potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja, ali prvenstveno kroz jačanje veza sa lokalnim gospodarstvenicima i start-up firmama koje se formiraju uz suradnju sa dijasporom. Na drugom panelu pod nazivom Ekonomska suradnja s dijasporom – prilika za razvoj predstavljen je zajednički investicijski fond koji je produkt suradnje između Općine Žepče i USAID-a kroz projekt Diaspora Invest o kojem su govorile Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče i Merima Avdagić, direktorica za partnerstva pri USAID-ovom projektu “Diaspora Invest”. Jedan od panelista bio je Zoran Matijević, iz kompanije „Z-Montagen“ Žepče koji je naglasio da se nije pokajao zbog odluke da se vrati i investira u općinu Žepče. „Izuzetno je važno što Općina Žepče i Razvojna agencija Žepče prepoznaju ulogu iseljeništva u razvoju lokalne zajednice. Možemo biti ponosni na ono što Žepče ima, jer svaki poduzetnik koji pokrene uspješnu priču pozivnica je za nove koji će doći. U tom svjetlu, velika je stvar i pokretanje lokalnog investicijskog fonda gdje Općina Žepče i USAID zajednički podržavaju nove investicije dijaspore“ – poručio je Zoran Matijević iz kompanije “Z-Montagen”. Bojan Mandura iz kompanije „Percepta“ također je jedan od pokretača proizvodnje u Žepču, koja se realizira zahvaljujući ulaganju dijaspore. „Želimo biti inspiracija drugima i okrenuti procese u jednom drugom pravcu. Općina Žepče može postati najpoželjnija općina za ulaganje iseljeništva, samo je važno da primjerima pokažemo kako taj proces ide od pokretanja firme do iskustva dugogodišnjeg poslovanja u saradnji sa lokalnom zajednicom. Današnji događaj i brojni zainteresirani učesnici za ove priče pokazuju da je ovo put kojim lokalne zajednice širom zemlje trebaju da idu“ – zaključio je Mandura.

U okviru  trećeg panela na temu „BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projektegovorili su predstavnici JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjska županija, direktor Denis Ćosić, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, Kenan Kesić, JU RA Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, ravnatelj Radoslav Laburić  i  Delegacija EU u BiH – Vesna Grković, programska menadžerica u Delegaciji EU u BiH. Fokus je bio na institucionalni okvir razvojnih agencija koji u BiH nikada nije reguliran što je dodatni problem za rad ovih važnih organizacija kada su EU fondovi u pitanju. Denis Ćosić ravnatelj Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije je naglasio da je Republika Hrvatska kroz EU fondove povukla velika novčana sredstva koja su korištena u kapitalne i infrastrukturne projekte, podsjetivši i na Pelješki most koji je uglavnom građen sredstvima EU. „Mi smo kroz razne projekte do sada povukli sredstva u iznosu od 10,7 milijardi eura više, nego što je Hrvatska kroz razne obveze uplatila EU. Gledano globalno više od 80% investicija u javnom sektoru je financirano iz EU sredstava, tako da BiH treba učiti iz našeg primjera, ali i drugih država jer doista ima masa primjera kako ta sredstva povući“ kazao je između ostalog Ćosić. Na ovogodišnjem Gospodarskom forumu općine Žepče predstavljen je projekt GO Digital in BiH“, kreditna i grant sredstva koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima.

Zadatak 10. Gospodarskog foruma općine Žepče bio je da se potaknu mala i srednja poduzeća da više sudjeluju u projektima međunarodnih organizacija u BIH, da apliciraju sa kvalitetnim projektima, i korištenjem bespovratnih sredstava povećaju vlastitu konkurentnost i poziciju na tržištima. Također, da javni sektor prepozna svoju ulogu u kreiranju i realizaciji  inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj MSP-a u BiH kroz oblast međunarodne suradnje i veću dostupnosti međunarodnih financijskih sredstava za MSP sektor u BiH, i gospodarstvo u cjelini.

Forum je  uključio B2B poslovne susrete, gdje je 50-tak  kompanija dobilo priliku da razmjene međusobna iskustva i uspostave bliže kontakte.

Iz medija:

Gospodarski forum, Vijesti , , , ,